Books

Iob M., Garfi’, M. (2013). Il sapere dell’acqua. Le tecnologie appropriate e i saperi tradizionali come modalità concrete per garantire il diritto all’acqua nel Semiarido brasiliano. Available at: http://contrattoacqua.it/public/upload/1/2/tab_elms_docs/1383668674il-sapere-dell-acqua.pdf

Uggetti, E. Sewage Sludge Treatment in Constructed Wetlands. Technical, economic and environmental aspects applied to small communities of the Mediterranean Region. (2012) Ed. LAP Lambert Academic Publishing AG & Co KG, 204 pages. ISBN: 978-38-473-4046-1.

Uggetti, E, García, J, Ferrer, I, Castellnou, R, (2010) Constructed wtland for slude treatment.

García, J., y Corzo, A. (2008). Depuración con Humedales Construidos. Guía Práctica de Diseño, Construcción y Explotación de Sistemas de Humedales de Flujo Subsuperficial. UPCommons, Barcelona. 105 pág. 

Bladé, E., Carrera, J., Casas, J.R., Cladera, A., Codina, R., Corominas, J., Feliu, A., García, J., Gettu, R., Gil, L., Gili, J.A., Gironella, X., Gómez, M., Gracia, V., Gullón, M., Jiménez, J.A., Lantada, N., Ledesma, A., Lloret, A., Lo Presti, A., Massallé, F.X., Miró, J.R., Molins, C., Mujeriego, R., Niñerola, D., Palacios, A., Píriz, A., Puig, C., Pujades, L., Ramos, G., Real, E., Riva, M.C., Rivera, J., Roca, P., Sánchez, M., Sánchez, X., Santanach, P., Sastre, R., Sierra, J.P., Soler, J., Sospedra, J., Sumpsi, C., Suriol, J., Valls, S., Vilaplana, J.M. (2005). Diccionari d’Enginyeria Civil. Enciclopèdia Catalana, Barcelona. 447 pág. ISBN 84-412-1403-4.

 García, J., Morató, J. y Bayona, J.M., (2004). Nuevos Criterios para el Diseño y Operación de Humedales Construidos. Ediciones CPET, Barcelona. 100 pág. ISBN 84-7653-854-5.

 Bach, J., García, J., Marquès, E., Moreno-Amich, R., Mujeriego, R., Quintana, X. y Salvadó, V. (1998). Seguiment de la Qualitat de les Aigües a la Zona del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Alt Empordà. Consorci de la Costa Brava, Girona. 300 pág. ISBN 84-920002-4-4.

 Catalán, J., Vilalta, R., Weitzman, B., Pigem, C., Aranda, R., Ventura, M., Comas, E., Ballesteros, E., Camarero, L., Sáez, T., García, J., Pla, S., y Aiguabella, P., (Barcelona, 1997). Les Obres Hidràuliques en els Pirineus: Avaluació, Correcció i Prevenció de l’Impacte Mediambiental. ENHER, FECSA, Fundació La Caixa, Barcelona. 552 pág.

 García, J. (1997). Eliminació de Matèria Orgànica i Nutrients en Llacunes d'Alt Rendiment. Universitat de Barcelona, Barcelona. 300 pág. ISBN 84-475-1803-5